Trang chủ Tin Tức Cầu nối Thủ Thiêm và Phú Mỹ Hưng có đầu tư khoảng 5000 tỷ đồng