Trang chủ Tin Tức Điều chỉnh quy hoạch cụm Khu công nghiệp Cảng Hiệp Phước với 1,740.66 ha