Tiến độ xây dựng Jamona Apartment

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU CĂN HỘ JAMONA APARTMENT.

(CẬP NHẬT HÌNH ẢNH MỖI THÁNG 1 LẦN)

 Hướng dẫn: Để xem ảnh tiến độ thi công của Tháp Nam và Tháp Bắc, Quý Khách Hàng nhấn vào ngày cần xem.
Đóng cửa sổ, nhấn vào nút ĐÓNG góc trái bên dưới ảnh hoặc nhấn nút [ESC] trên góc trái bàn phím. Xin cảm ơn.

THỜI ĐIỂM GIAO NHÀ DỰ KIẾN:
THÁP NAM 10/2017
THÁP BẮC 12/2017.

THÁP NAM (M2) THÁP BẮC (M1)
07/06/2017
18/05/2017
17/04/2017
06/02/2017
12/01/2017
13/12/2016
14/11/2016
27/10/2016
04/10/2016
22/09/2016
18/09/2016
09/09/2016
22/08/2016
13/08/2016
08/08/2016
24/07/2016
10/07/2016
14/06/2016
01/06/2016
12/05/2016
22/04/2016
11/04/2016
24/03/2016
23/03/2016
06/03/2016
26/02/2016
26/01/2016
07/01/2016
27/12/2015
14/12/2015
07/12/2015
26/10/2015
12/10/2015
08/10/2015
03/10/2015
29/09/2015
29/09/2015
07/06/2017
18/05/2017
17/04/2017
06/02/2017
12/01/2017
13/12/2016
24/11/2016
14/11/2016
27/10/2016
04/10/2016
22/09/2016
18/09/2016
09/09/2016
22/08/2016
13/08/2016
08/08/2016
24/07/2016
10/07/2016
14/06/2016
01/06/2016
23/05/2016

 

Các dự án đang kinh doanh khác: lavila, the view riviera point quận 7