Thiết kế & mặt bằng

THIẾT KẾ VÀ MẶT BẰNG

DỰ ÁN CĂN HỘ SKY SYMPHONY – KHẢI HOÀN LAND

Mặt bằng tầng điển hình - Tháp Sky 1 (S1) - căn hộ Sky symphony - Khải Hoàn Land.

Mặt bằng tầng điển hình – Tháp Sky 1 (S1) – căn hộ Sky symphony – Khải Hoàn Land.

Thiết kế & mặt bằng căn hộ Sky Symphony Nhà Bè – Khải Hoàn Land