Trang chủ Tin tức Từ 1/2, người dùng được miễn phí truy cập dữ liệu về thị trường Bất động sản

Từ 1/2, người dùng được miễn phí truy cập dữ liệu về thị trường Bất động sản

bởi Hoàng Long
Từ 1/2, miễn phí truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Từ 1/2, người sử dụng sẽ được miễn phí khi truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, nhưng phải sử dụng thông tin đúng mục đích và không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp.

Từ 1/2, miễn phí truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Từ 1/2, miễn phí truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo thông tư 27/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản (bất động sản), từ 1/2/2017, người sử dụng sẽ được miễn phí truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tải văn bản  thông tư 27/2016/TT-BXD tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/342944/37

Cụ thể, từ 1/2, khi sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua mạng Internet và trang điện tử, các tổ chức, cá nhân sẽ không phải trả phí với các trường hợp khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hoặc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được công khai, phổ biến rộng rãi.

Tổ chức, cá nhân muốn khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu còn lại phải được cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet và trang điện tử. Tài khoản truy cập sẽ được gửi cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc thời điểm tổ chức, cá nhân thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có).

Thông tư cũng quy định, khi truy cập cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, tổ chức, cá nhân không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp; sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích và phải thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định (nếu có); chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00