Dự án Jamona Riverside

THÔNG BÁO: DỰ ÁN JAMONA RIVERSIDE QUẬN 7 ĐƯỢC SACOMREAL ĐỔI TÊN CHÍNH THỨC THÀNH JAMONA GOLDEN SILK. TRA CỨU THÔNG TIN DỰ ÁN JAMONA GOLDEN SILK TẠI:
https://longphi.net/jamona-golden-silk/

JHR-SLD-3

 

Mặt bằng tổng thể dự án Jamona Riverside.
Mặt bằng tổng thể dự án Jamona Riverside.