Sacomreal Plaza

Dự án Sacomreal Plaza tại số 26 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh.