Trang chủ Tin tức TP.HCM: Chấp thuận Ngọc Viễn Đông đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội