Trang chủ Tin Tức CapitaLand mua lại dự án nhà ở tại quận 2 với giá 61 triệu USD