Trang chủ Tin Tức Thành phố dự kiến chuyển đổi 1/3 diện tích đất nông nghiệp thành đô thị