Trang chủ Tin Tức Tháng 10: hơn 87,900 tỉ đồng được NHNN bơm ròng vào thị trường